Modelování a analýza energeticky úsporných budov

but.committeedoc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) RNDr. Vlasta Krupková, CSc. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "C". Otázky u obhajoby: Z jakých zdrojů vycházíte v souvislosti s hodnotami uvedenými např. v tabulkách 2.7 až 2.10? Údaje o vývoji průběhu denních teplot za období jednoho roku, které jsou uváděny v tabulce 3.1 na straně 13 mají vztah k nějaké konkrétní lokalitě? V čem se liší vámi zvolený přístup k řešení s postupy a výsledky dosaženými autory např. v referenci [3]?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programInformační technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorStrnadel, Josefcs
dc.contributor.authorDevečka, Matejcs
dc.contributor.refereeŠimek, Václavcs
dc.date.accessioned2020-06-23T07:08:26Z
dc.date.available2020-06-23T07:08:26Z
dc.date.created2018cs
dc.description.abstractPráca sa zaoberá analýzou prostredia, návrhom modelu energeticky úspornej budovy, jeho implementáciou a testovaním. Analyzuje jednotlivé faktory, ktoré majú vplyv na energetickú náročnosť budov. Predstavuje návrh modelu, ktorý umožňuje sledovanie spotreby energie v budove a simuláciu tepelných javov. Návrh modelu je implementovaný v nástroji UPPAAL SMC, za pomoci siete stochastických časovaných automatov. V poslednej časti práca obsahuje vyhodnotenie jednotlivých testov a ich porovnanie s predpokladmi. cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on environment analysis, design, implementation and testing the energy-aware building model. It breaks down individual factors affecting energetic perspective of building. It introduces design of model that allows monitoring of energy consumption and simulation of heat transfers. Implementation uses stochastic timed automata in UPPAAL SMC environment. The last part of thesis contains tests showing model functionality.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationDEVEČKA, M. Modelování a analýza energeticky úsporných budov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other114699cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/85105
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectenergeticky úsporné budovycs
dc.subjectmodel budovycs
dc.subjectenergetický modelcs
dc.subjectmatematický modelcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectspotreba energiecs
dc.subjectuppaal smccs
dc.subjectenergy-aware buildingsen
dc.subjectmodel of buildingen
dc.subjectenergetic modelen
dc.subjectmathematical modelen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectenergy consumptionen
dc.subjectuppaal smcen
dc.titleModelování a analýza energeticky úsporných budovcs
dc.title.alternativeModelling and Analysis of Energy-Aware Buildingsen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2018-06-13cs
dcterms.modified2020-05-10-16:13:17cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
sync.item.dbid114699en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:03:55en
sync.item.modts2021.11.12 14:24:35en
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.73 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-20671_v.pdf
Size:
88.95 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-20671_v.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-20671_o.pdf
Size:
96.28 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-20671_o.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_114699.html
Size:
1.45 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_114699.html
Collections