Studium vlivu uzavíracích nátěrů na odolnost betonu proti povětrnostním vlivům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem bakalářské práce je shrnutí dosavadních znalostí o uzavíracích nátěrech a zhodnocení jejich působení na povrch betonu. Důraz je kladen zejména na popis jednotlivých druhů nátěrů, způsobů jejich aplikace a na popis vlivů prostředí působících na beton, kterým by měl ochranný nátěr odolávat. V experimentální části bakalářské práce budou laboratorně zkoumány vlastnosti vybraných druhů uzavíracích nátěrů, jako je odolnost povrchu betonu proti působení chemických a rozmrazovacích látek, nasákavost a hloubka průsaku tlakovou vodou.
Purpose of this bachelor thesis is to summarize existing knowledge of sealing paints and evaluate its effect on concrete surface. Emphasis is placed especially on description of single paint type, application methods and description of degradation effect on concrete, which protective painting should prevent. In experimental part of this thesis are researched properities of chosen sealing paintings types on resistence of concrete to wheathering. Observed tests are especially absorption, resistance of concrete surface to effect of chemical and defrosting substances and depth of penetration of water under pressure.
Description
Citation
SLÁMA, R. Studium vlivu uzavíracích nátěrů na odolnost betonu proti povětrnostním vlivům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Date of acceptance
2018-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO