Střešní prefabrikované desky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá prefabrikovanými železobetonovými deskami. Konkrétně vlnitými, tzv. Čiževského deskami. Vychází z polní zatěžovací zkoušky. Výpočtem je zjištěno namáhání desky ve střešní konstrukci a její únosnost. Tyto výsledky jsou porovnány se zatěžovací zkouškou. Jsou uvedeny stavby na kterých se tyto desky vyskytovaly, vyskytují, jejich poruchy a případná řešení poruch.
This bachelor thesis is focused on prefabricated reicforced cocrete elements. Specifically coruggated slabs or Čiževsky slabs. Thesis is based of load test of these slabs. The calculation shows the stress of the slab in the roof structure and load capacity. These results are compared with the load test. There is some examples of constructions where the slabs was situated or is situated including faults and fault handling.
Description
Citation
SICHA, J. Střešní prefabrikované desky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO