Vzduchotechnika jednotky intenzivní péče

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této bakalářské práce je návrh vzduchotechnických a klimatizačních systémů v prostorách JIP infekčního oddělení a zázemí zaměstnanců nemocnice. Návrh zařízení splňuje příslušné normy, hygienické a provozní požadavky. Výpočtová část se zabývá celkovou analýzou objektu, tepelnými bilancemi, průtoky vzduchu v rovině zvýšených hygienických požadavků a požadavků pro teplovzdušné vytápění. Výpočtová část se dále zabývá distribucí, úpravami vzduchu a dalšími návrhy, které jsou nedílnou součástí správně navrženého zařízení. Teoretická část se zabývá zpětným získáváním energie z odpadního vzduchu ve vzduchotechnických výměnících v komfortních aplikacích pomocí tepelného čerpadla. Samotný projekt je zpracován na úrovni prováděcího projektu.
This bachelor´s thesis deals with design of air-conditioning and air-condition systems in the spaces of intensive care unit of infection department and employees department. Proposoal of the systems meets relevant standarts, hygiene and operating requirements. The computational part is focused on total object analysis, heat balance, air flow in relation to increased hygiene requirements and requirements for air heating. The computational part also involves distribution, adjustment of air and other proposals, which are integrated in correctly proposed equipment. The theoretical part is involving heat recovery with heat pump. The project is processed on the level of the project implementing.
Description
Citation
CAKL, D. Vzduchotechnika jednotky intenzivní péče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO