Robocar The Autonomous Driving

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Ve své práci jsem se zabýval požadavky kladenými na automatické řízení. Rozvrhnul jsem reálné řešení a vybíral vhodný SW nástroj pro simulaci a realizaci dané problematiky. Dále jsem řešil model pro simulaci řízení pohonu, brzdění a natáčení kol ve volném prostranství. Definoval jsem možné chybové stavy a navrhl nutné ochrany. Další důležitou částí byla identifikace parametrů reálného automobilu a ověření tak správnosti modelu pomocí simulace. Následovalo zhodnocení případných odchylek od modelu, což mělo za cíl ověřit reakce reálného systému. Celé řešení jsem pak implementoval do jednotlivých komponent a srovnal jednotlivé komponenty s výsledky simulace. Na závěr jsem zhodnotil dosažené výsledky a navrhl další možná vylepšení.
Description
Citation
Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. s. 66-69. ISBN 978-80-214-5350-0
http://www.feec.vutbr.cz/EEICT/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
DOI
Citace PRO