Rizika insolvenčního řízení a jeho prevence

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá zhodnocením rizik v průběhu osobního bankrotu a rizik, která plynou z častého půjčování a zadlužování. Cílem je navrhnout opatření, která daná rizika sníží.
The diploma thesis deals with risk assessment during personal bankruptcy and risks resulting from frequent borrowing and indebtedness. The aim is to propose measures to reduce the risks.
Description
Citation
SOCHOROVÁ, I. Rizika insolvenčního řízení a jeho prevence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik firem a institucí
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen) Ing. Anikó Molnárová (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)
Date of acceptance
2018-06-28
Defence
Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Rizika insolvenčního řízení a jeho prevence. Diplomantka na otázky oponenta odpověděla. Diplomantka na otázky komise odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO