Návrh změn systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část mapuje základní pojmy řešené problematiky. Analytická část práce je zaměřena na analýzu vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících systém odměňování zaměstnanců. Třetí, návrhová, část obsahuje návrhy změn v systému hodnocení a odměňování ve vybrané společnosti.
This Bachelor thesis concentrates on the evaluation and the remuneration of employees in a selected company. The thesis is divided into three parts. The theoretical part introduces the basic theoretic concepts of the matter. The analytical part of the thesis is focused on the analysis of internal and external factors affecting the remuneration system of employees. The third part proposes changes in the rating and remuneration system in the selected company.
Description
Citation
VÍTKOVÁ, K. Návrh změn systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-15
Defence
otázky oponenta - odpovězeno v plném rozsahu připomínka prof. Rejnuš: V rámci ekonomického zhodnocení máte uvedeny pouze náklady. Ekonomické zhodnocení by mělo mít v sobě zahrnuty i přínosy. doc. Konečná: Diskutovala jste s vedením firmy jednotlivé návrhy? A který z těchto návrhů byste zavedla? - odpovězeno v plném rozsahu doc. Konečná: Jak probíhá hodnocení výkonnostního růstu? - odpovězeno v plném rozsahu Ing. Bočková: Proč navrhujete stravenky jako další benefit? - odpovězeno částečně Ing. Bočková: Proč navrhujete zavedení sick day, tedy placené volno, když mají pět týdnů dovolené? - odpovězeno v plném rozsahu připomínka Ing. Bočková: Vaše návrhy benefitují zaměstnance, ale neberete v úvahu náklady a přínosy pro podnik. Ing. Videcká: Kterých zaměstnanců se týká sick days? - odpovězeno v plném rozsahu Ing. Videcká: Jak se společnost vyrovná u sick days u pracovníků ve výrobě? - odpovězeno v plném rozsahu Ing. Videcká: Neohrozí tato skutečnost výrobní proces? - odpovězeno částečně Ing. Videcká: Váš návrh Pravidelné informování o výkonu se týká všech zaměstnanců? - odpovězeno v plném rozsahu
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO