Frekvenční obtisk

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Má tvorba v posledních 3 letech se neustále nese na vlně zvukových či světelných instalacích, nebo konzervace samotných zvuků do formy artefaktu. Bakalářská práce je sjednocení a vykrystalizování všech mých prací. Forma bude jasně daná prostorovou instalací, která bude využívat mnoho prvků předcházejících prací a to – Struna jako prvek znějící a rozdělující místnost, laser a zrcátka v kombinaci se strunou fungující jako médium na zachycení neboli obtisk místnosti, fotografický papír a emulze zastupující skříňku na uchování frekvenčního projevu. Jedná se o mou interpretaci mapování, jak chápat nebo nahlížet na prostor a věci v něm. Médium mnou zvolené přenáší vibrace, které jsou mi velice blízké a díky nim si vytváří jistou analogii, která mi pomáhá pochopit řád věcí na světě. Podobně jako v knize Krakatit od Karla Čapka, kde ve všech věcech ve vesmíru probíhají mikrovýbuchy a díky nim to dává smysl. Já za výbuchy vidím vibrace, které jsou ve všem a prochází vším, a za pomoci spojení různých médií můžeme tyto vibrace vidět a operovat s nimi.
In the last 3 years, my work has been constantly carried on a wave of sound and light installations or the preservation of sounds themselves into the form of artifacts.The bachelor thesis is the unification and crystallization of all my work. The shape will be clearly defined by the spatial installation. It will use many of the elements from my previous works – the string as sounding element dividing room; the laser and a mirror combined with a string that acts as a recording medium; the photographic paper and an emulsion preservating response of frequency. This is my interpretation of mapping. Insight to understanding of how to inspect the space and things in it. The medium chosen by me transmits vibrations that are very close to me and helps me create a certain analogy that provides me with better understanding for the order of things in the world. Just as in the Krakkatit, book written by Karel Čapek, where microexplosions are taking place in all things in the universe and therefore, they are giving sense to everything. I see the vibrations that are in the blasts and go through everything. And with the help of a combination of different media, we can see these vibrations and operate with them.
Description
Citation
HEJDUK, A. Frekvenční obtisk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
prof. akad. soch. Jan Ambrůz (předseda) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen) MgA. Vasil Artamonov (člen) MgA. Tomáš Hlavenka (člen) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) MgA. Ondřej Homola (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) MgA. Břetislav Malý (člen) Mgr. Miloš Vojtěchovský (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO