2017

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 34
 • Item
  Snoop Dog
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Trenčanská, Laura; Mazanec, Martin; Gajarský, Dominik
  V bakalářské práci Snoop Dog zkoumám vztah textu, pohyblivého obrazu a materiálu, který mění svou podobu a významy prolínáním jednotlivých obrazových koláží. Výsledkem je site-specific instalace složená z rozmanitých materiálů a technologií, čímž navazuji na formu narativních výstavních projektů, které jsem realizovala v Citysurfer Office Praha (2017), Galerie FaVU Brno (2018), Galerie 207 Praha (2016). Východiskem je autorský text a následně instalační celek, kde se pokouším pracovat s prostorovými podmínkami staré budovy FaVU.
 • Item
  Emocionální kartografie
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Rygálová, Monika; Sterec, Pavel; Pfeiffer, Jan
  Cílem práce je výtvarné zpracování vnímání map, jako určitého faktu, podle kterého vyhodnocujeme a vyobrazujeme si celý svět. Pracuji s daty, které získám pomocí zobrazovací techniky eye-tracking, která mi umožní zaznamenávat trasu pohybu očí po obrazu, který budu předkládat lidem s navzájem odlišným trvalým bydlištěm, národností či pobytem. Získané data mi poslouží jako studie, kterou budu nadále zpracovávat a zakomponovávat do map a jiných vizuálních podob zobrazující zemi nebo místa na planetě. V práci reflektuji i můj samotný individuální postoj k světu - s čímž jsem se fyzicky nesetkala, to pro mě neexistuje. Studie bude zahrnovat všechny aspekty vnímání map a systematicky zobrazeného světa ke vztahu k člověku, jeho vzpomínkám na místo, fyzický kontakt a dopadu jeho samotného v měřítku člověk versus svět.
 • Item
  Jaký byl/je význam nezávislých publikací v zemích s totalitními režimy?
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Demovičová, Barbora; Macháček, Mikuláš; Čumlivski,, Jan
  Is it important that a graphic designer/art student expresses their opinion on the society and world around them through their work? How can a graphic designer influence social situation, the community in which they live, or other events? What is the role of civic protest and activism? What is the relationship between art and politics? What is the political power of the art? Researching the role of political art, independent publishing, civic actions and comparing the public protests in the past with protests today lead to creating a self-published independent publication reflecting current issues in Slovakia. Focus on Slovak society came after the murder of investigative journalist Ján Kuciak and his fiancée Martina Kušnírová resulting in a wave of public protests and formation of new government of Slovak Republic. This publication is mix of hope for change, idealism, and later scepticism and frustration. This publication is comprised of author’s personal texts and interviews with different persons working in various fields, for example with investigative journalist Marek Vagovič, sociologist and one of the leaders of Velvet Revolution Fedor Gál, publisher and owner of samizdat library Libri Prohibiti Jiří Gruntorád, or Slovak artists Peter Kalmus and Miroslav Cipár.
 • Item
  Frekvenční obtisk
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Hejduk, Adam; Ambrůz, Jan; Richard, Loskot
  Má tvorba v posledních 3 letech se neustále nese na vlně zvukových či světelných instalacích, nebo konzervace samotných zvuků do formy artefaktu. Bakalářská práce je sjednocení a vykrystalizování všech mých prací. Forma bude jasně daná prostorovou instalací, která bude využívat mnoho prvků předcházejících prací a to – Struna jako prvek znějící a rozdělující místnost, laser a zrcátka v kombinaci se strunou fungující jako médium na zachycení neboli obtisk místnosti, fotografický papír a emulze zastupující skříňku na uchování frekvenčního projevu. Jedná se o mou interpretaci mapování, jak chápat nebo nahlížet na prostor a věci v něm. Médium mnou zvolené přenáší vibrace, které jsou mi velice blízké a díky nim si vytváří jistou analogii, která mi pomáhá pochopit řád věcí na světě. Podobně jako v knize Krakatit od Karla Čapka, kde ve všech věcech ve vesmíru probíhají mikrovýbuchy a díky nim to dává smysl. Já za výbuchy vidím vibrace, které jsou ve všem a prochází vším, a za pomoci spojení různých médií můžeme tyto vibrace vidět a operovat s nimi.
 • Item
  Indradhanush
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Benčíková, Barbora; Šrámek, Jan; Bačíková, Alžběta
  Název práce „Indrahanush“ je jméno fiktivní postavy. Výstupem je instalace videí dokumentární formy zabývající se vnímáním sexuality a lásky v Indii, liberalizací a deliberalizací sexuality a lásky, problematikou prostituce a problematikou postavení žen v Indii v kontextu sociální statifikace – tkzv. kastovního systému.