Frekvenční obtisk

but.committeeprof. akad. soch. Jan Ambrůz (předseda) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen) MgA. Vasil Artamonov (člen) MgA. Tomáš Hlavenka (člen) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) MgA. Ondřej Homola (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) MgA. Břetislav Malý (člen) Mgr. Miloš Vojtěchovský (člen)cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programVýtvarná uměnícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorAmbrůz, Jancs
dc.contributor.authorHejduk, Adamcs
dc.contributor.refereeRichard, Loskotcs
dc.date.accessioned2021-11-22T21:57:49Z
dc.date.available2021-11-22T21:57:49Z
dc.description.abstractMá tvorba v posledních 3 letech se neustále nese na vlně zvukových či světelných instalacích, nebo konzervace samotných zvuků do formy artefaktu. Bakalářská práce je sjednocení a vykrystalizování všech mých prací. Forma bude jasně daná prostorovou instalací, která bude využívat mnoho prvků předcházejících prací a to – Struna jako prvek znějící a rozdělující místnost, laser a zrcátka v kombinaci se strunou fungující jako médium na zachycení neboli obtisk místnosti, fotografický papír a emulze zastupující skříňku na uchování frekvenčního projevu. Jedná se o mou interpretaci mapování, jak chápat nebo nahlížet na prostor a věci v něm. Médium mnou zvolené přenáší vibrace, které jsou mi velice blízké a díky nim si vytváří jistou analogii, která mi pomáhá pochopit řád věcí na světě. Podobně jako v knize Krakatit od Karla Čapka, kde ve všech věcech ve vesmíru probíhají mikrovýbuchy a díky nim to dává smysl. Já za výbuchy vidím vibrace, které jsou ve všem a prochází vším, a za pomoci spojení různých médií můžeme tyto vibrace vidět a operovat s nimi.cs
dc.description.abstractIn the last 3 years, my work has been constantly carried on a wave of sound and light installations or the preservation of sounds themselves into the form of artifacts.The bachelor thesis is the unification and crystallization of all my work. The shape will be clearly defined by the spatial installation. It will use many of the elements from my previous works – the string as sounding element dividing room; the laser and a mirror combined with a string that acts as a recording medium; the photographic paper and an emulsion preservating response of frequency. This is my interpretation of mapping. Insight to understanding of how to inspect the space and things in it. The medium chosen by me transmits vibrations that are very close to me and helps me create a certain analogy that provides me with better understanding for the order of things in the world. Just as in the Krakkatit, book written by Karel Čapek, where microexplosions are taking place in all things in the universe and therefore, they are giving sense to everything. I see the vibrations that are in the blasts and go through everything. And with the help of a combination of different media, we can see these vibrations and operate with them.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationHEJDUK, A. Frekvenční obtisk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .cs
dc.identifier.other109877cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82351
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných uměnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVolba konkrétního prostoru Vytvoření hraniccs
dc.subjectneboli směrových linií Kompozice vychazející z frekvenčního intervalu Frekvenční obtisk strunycs
dc.subjectChoice of specific space Create limits or direction lines Composition coming from frequency of interval Transfer of string frequencyen
dc.titleFrekvenční obtiskcs
dc.title.alternativeFrequency imprinten
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.modified2018-08-30-12:05:09cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta výtvarných uměnícs
sync.item.dbid109877en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 22:57:49en
sync.item.modts2021.11.22 22:28:23en
thesis.disciplineVýtvarná tvorbacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér sochařství 2cs
thesis.levelBcA.cs
thesis.nameBcA.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.11 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-Hejdukposudek.pdf
Size:
100.15 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-Hejdukposudek.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Hejduk_posudek_oponenta_Loskot.pdf
Size:
821.68 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Hejduk_posudek_oponenta_Loskot.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_109877.html
Size:
1.4 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_109877.html
Collections