Model fyzické vrstvy komunikačního systému IEEE 802.11af

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a simulací modelu fyzické vrstvy bezdrátového komunikačního systému IEEE 802.11af. Při návrhu řešení je nutné detailně pochopit vlastnosti a specifiku systému IEEE 802.11af. V práci je především popsána vysílací část komunikačního systému s důrazem na zpracování IEEE 802.11af signálu. Následně je vytvořeno blokové schéma a model pro vysílací a přijímací části ve vysílacích módech SISO a MISO. Model je realizován s grafickým uživatelským rozhraním v programovém prostředí MATLAB. Vytvořená aplikace slouží k prozkoumání vlastností a výkonnosti IEEE 802.11af modelu na základě jeho systémových parametrů. Systémové parametry jsou volitelné uživatelem a poskytuje to možnost simulace různých scénářů. V aplikaci je podporována simulace přenosového kanálu se selektivními úniky.
This diploma thesis deals with analysis, modeling and simulation of the IEEE 802.11af wireless communication system on the physical layer. When designing the solution, it is necessary to understand in details the features and specifics of the IEEE 802.11af system. The work is primarily describes the transmitting part of the communication system with emphasis on processing IEEE 802.11af signal. Subsequently the block diagram and the basic model are created for the transmitting and receiving parts in SISO and MISO broadcast modes. The model is implemented with graphical user interface in the MATLAB programming environment. This application is used to explore the features and performance of the IEEE 802.11af based on its system parameters. System parameters are user configurable what allows to simulate different scenarios. The application also supports simulation of fading channel.
Description
Citation
SAPRYKIN, Y. Model fyzické vrstvy komunikačního systému IEEE 802.11af [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Martin Štumpf, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Blumenstein, Ph.D. (člen) Ing. Filip Záplata, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Šedivý (člen)
Date of acceptance
2018-06-05
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise. Student byl dotázan na otázku 2,3, 9 a 12 oponenta. Jeho odpovědi byly neuspokojivé. Na některé další doplňující otázky student odpovědět nedokázal a nebyl rovněž schopen dokázat, že dané problematice rozumí. Rovněž k výtkám vedoucího práce i oponenta se nevyjádřil
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO