Kalibrace citlivosti dozimetru viditelného světla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Diplomová práce pojednává o světelných dozimetrech a o moderních tiskových technikách tvorby tenkých vrstev a technikách nanášení z roztoku. Předmětem experimentálního studia je optimalizace světlocitlivých kompozic pro přípravu jednorázových, tištěných a tenkovrstvých dozimetrů pro viditelné světlo z hlediska citlivosti, reprodukovatelnosti a ireverzibilitě jejich barevné změny. Připravené kompozice dozimetrů byly kalibrované na požadované světelné dávky. Byl připraven funkční vzorek pro testování v galeriích a byla testována stabilita funkčního vzorku při vysokých teplotách skladování.
The diploma thesis deals with light dosimeters and modern printing and coating techniques for thin-film formation. The subject of experimental study is the optimization of photosensitive compositions for the preparation of disposable, printed and thin-film dosimeters for visible light. Sensitivity, reproducibility and irreversibility of their color change were optimized. Compositions were calibrated for desired light dose. Functional samples for gallery were fabricated and stability of functional samples were tested at high temperatures of storing.
Description
Citation
ŠKARVADOVÁ, A. Kalibrace citlivosti dozimetru viditelného světla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Spotřební chemie
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Karel Friess, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-05-31
Defence
Friess: Který typ záření je pro památky škodlivé?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO