Výpočet náhradních parametrů elektrických strojů pomocí metody konečných prvků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce slouží k seznámení s konstrukcí a matematickým modelem synchronního stroje s permanentními magnety. Cílem je vytvořit model synchronního motoru s permanentními magnety v programu FEMM, který vyhodnocuje úlohy pomocí metody konečných prvků, a na základě řešení modelu pro různé proudy a různé zátěžné úhly určit jeho náhradní parametry.
This thesis serves as introduction to construction and mathematic model of the permanent magnet synchronous machine. The goal is to create a model of permanent magnet synchronous motor in program FEMM, which evaluates problems with the help of finite element method, and based on the solutions of the model for different currents and different load angles determine his substitutive parameters.
Description
Citation
MICHALICZEK, J. Výpočet náhradních parametrů elektrických strojů pomocí metody konečných prvků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) Ing. Jaromír Vaněk, CSc. (místopředseda) Ing. Marcel Janda, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Hana Kuchyňková (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Student obhájil bakalářskou práci na téma "Výpočet náhradních parametrů elektrických strojů pomocí metody konečných prvků". Student předvedl výsledky simulací. Zodpověděl všechny otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO