Digitální zapisovač dat

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce Digitální zapisovač dat pojednává o způsobu měření intenzity záření laserového paprsku, jeho vyhledání pomocí krokových motorů a zpracování změřeného signálu pro následné zobrazení na PC. Je zde nastíněna základní teorie optoelektroniky, která se týká zadaného problému. Zejména je tu vysvětlen základní princip fotodetektoru a krokových motorů, které jsou hlavními částmi zařízení. Druhou částí práce je teoretický návrh řešení. Jednotlivě jsou popsány všechny části měřícího systému – jejich vlastnosti a podmínky pro správnou činnost. V poslední části je vysvětlen chod zařízení s odkazy na části vytvořených programů. Kde jsou uvedeny stěžejní funkce, posloupnost řízení hardwaru a princip komunikace.
This thesis deals with method of measuring optical beam intensity, searching for communication system beam using stepper motor movement of the optical head and processing measured signal for displaying on PC. The basic theory of optoelectronics is shown here concerning the problem. There is elaborated main principles of photodetector and stepper motor mainly, which are main part of device. The second part of work is theoretical design of data recorder. All parts are described individually-their characteristics and conditions for correct usage. In the last part setup of device is explained, with the references to blocks of written programs. In the last part, main funcrions of system, its hardware managing and communication are described. At the very end of thesis, examples of measured data are presented.
Description
Citation
MÜLLER, T. Digitální zapisovač dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jaromír Kolouch, CSc. (člen) Dipl. Ing. Dr. Techn. Michal Ries (člen) doc. Ing. Oldřich Ondráček, CSc. (člen) doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-07
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO