Jízda po čáře pro reklamní robot FEKT VUT v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Úkol této práce je implementovat do podvozku reklamního robotu FEKT v Brně (FEKTBOT) modul, umožňující pohyb po předem definované trase. Je potřeba kvalitně snímat intenzitu magnetického pole z magnetické pásky, kterou je realizována trasa robota. Dále je potřeba zajistit bezpečnost osob pohybujících se v okolí robota.
The goal of this work is to implement modul into chassis of advertising robot FEKT in Brno (FEKTBOT), which allows moving along predefined route. It requires precisely scanning intensity of magnetic field from magnetic tape, from which is realized robot route. Additionally it is necessary to secure sefety of people around robot.
Description
Citation
FEIK, T. Jízda po čáře pro reklamní robot FEKT VUT v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
Prof. Ing. Roman Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (místopředseda) Ing. Marie Havlíková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Student neobhájil bakalářskou práci. Komise se shodla, že zadání bylo splněno v nedostatečném rozsahu.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO