Zabezpečení bezdrátové komunikace embedded systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zabezpečení komunikace v bezdrátových senzorových sítích. Jsou zde uvedeny a popsány možnosti šifrování pomocí protokolů, které využívají symetrických i asymetrických šifer. Jednotlivé protokoly jsou pak vyhodnoceny z hlediska výpočetní náročnosti a z hlediska spotřeby energie. Na základě těchto vyhodnocení je navržen a implementován protokol pro distribuci klíčů pro symetrickou šifru. Vlastní šifrování komunikace je implementováno podle standardu IEEE 802.15.4. Implementace je provedena na ARM Cortex-M3.
This bachelor thesis deals with secure communication in wireless sensor networks. There are given and described options of encryption protocols that using symmetric and asymmetric ciphers. This protocols are evaluated from aspect of computational performance and energy comsumption. Pursuant this evaluations there is designed and implemented key distribution protocol for symmetric cipher. Encryption of communication s implemented by IEEE 802.15.4 standard. This implementation is performed on ARM Cortex-M3.
Description
Citation
MAREK, P. Zabezpečení bezdrátové komunikace embedded systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Šmirg, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Pavelka (člen) Ing. Milan Šimek, Ph.D. (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-20
Defence
Otázka oponenta: Jelikož bylo Vaším cílem implementovat energeticky nenáročný šifrovací protokol, diskutujte a popište, jak se změní spotřeba použitého zařízení bez Vaší implementace a po Vaší implementaci. Jaké parametry budou mít nejvýraznější vliv na spotřebu? K demonstraci energetické efektivnosti použijte hodnoty energie v Joulech.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO