Metody měření výkonnostních a kvalitativních parametrů datových sítí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práca obsahuje vypracovanie problematiky merania kvalitatívnych a výkonnostných parametrov v dátových sieťach. Sú tu popísané hlavné technológie ako ovplyvňujú kvalitatívne a výkonnostné parametre a vplyv na týchto parametrov na hlasové, video a dátové služby. Ďalej sú vymenované niektoré metódy merania parametrov dátovej siete. V praktickej časti je vybraná jedna metóda merania parametrov siete a vlastnosti tejto metódy sú demonštrované na názorných príkladoch.
Master thesis involves the development of quality measurement issues and performance parameters in data networks. It describes the main technologies as they affect the quality and performance parameters and the effect of these parameters for voice, video and data services. Next are listed some methods for measuring parameters of the data network.In the practical part is selected one method of measuring network parameters and properties of this method are demonstrated by illustrative examples.
Description
Citation
SUKUP, L. Metody měření výkonnostních a kvalitativních parametrů datových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Rastislav Róka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. (člen) Ing. Martin Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Rášo, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Mácha, Ph.D. (člen) Ing. Hicham Atassi, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-06
Defence
Jak reagujete na výtky v posudcích vedoucího a oponenta?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO