Topologie sítí a jejich monitorování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práca pojednáva o počítačových sieťach, ktoré tvoria v súčasnej dobe globálnu komunikačnú štruktúru a zohrávajú v dnešnej spoločnosti veľmi dôležitú úlohu. Možno si to väčšina z nás ani neuvedomuje ale prichádzame s nimi do styku skoro neustále. Umožňujú nám komunikovať prostredníctvom Internetu napríklad pomocou služieb: email, skype, icq, facebook, apod. Práca je zameraná na návrh a realizáciu robota určeného k prieskumu a mapovaniu topológie počítačovej siete a to na protokole HTTP a ICMP. V teoretickej časti sa venujeme počítačovým sieťam, siedmej a tretej vrstve ISO/OSI modelu, protokolom HTTP a ICMP, útokom na DNS, DoS útokom a systémom detekcie a prevencie narušenia.
The master’s thesis deals with computer networks, which are currently the global communication infrastructure and play a very important role in today’s society. Most of us can be unaware of how often we interact with these networks. We almost constantly come into contact with them. They allow us to communicate through the Internet via services such as: email, skype, icq, facebook, etc... The work focuses on the design and implementation of a robot designed for exploration and mapping of computer network topology and protocols HTTP and ICMP. The theoretical part is dedicated to computer networks, seventh and third-layer ISO/OSI model, protocol HTTP and ICMP attacks against DNS, DoS attacks and detection systems and avoiding distortaions.
Description
Citation
SIROTNÝ, M. Topologie sítí a jejich monitorování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (předseda) Dr. Ing. Jiří Přibil (místopředseda) Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Průša, Ph.D. (člen) Ing. Michal Polívka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Vysvětlete nespustitelnost a nepřeložitelnost vašeho programu na CD. Popište vhodně fungování programu, např. formou vývojového diagramu. Postrádám informace ohledně topologie sítí. Jak hodnotíte svůj přínos v této práci?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO