Analýza a návrh změn informačního systému firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato práce pojednává o modifikaci řešení projektu Medimed, který přestal vyhovovat požadavkům na něj kladených. V první části práce jsou vymezeny hlavní cíle, dílčí cíle a metody k jejich dosažení. V druhé části je zpracována teorie, která je potřebná pro pochopení dané problematiky. V praktické části, která navazuje na teorii je vyhotovena analýza současného stavu SWOT a modifikovanou HOS-8 analýzou, jejichž výsledky jsou následně analyzovány. V další části jsou prezentovány vlastní návrhy řešení. V závěru jsou shrnuty veškeré návrhy řešení a poznatky, kterých bylo touto prací dosaženo.
This work deals with the modifications of project MeDiMed, which ceased to meet the requirements it imposed. In the first part the main objectives, targets and methods to achieve them are defined. The second part deals with the theory that is needed to understand the issue. In the practical part, which is based on the theory is prepared SWOT analysis and the modified HOS-8 analysis of the current state, whose results are then analyzed. The next section presents design of new solution. The conclusion summarizes all the proposed solutions and knowledge that have been achieved in this work.
Description
Citation
LEBEDA, M. Analýza a návrh změn informačního systému firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Marie Jakubcová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2011-06-13
Defence
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO