Analýza a návrh změn informačního systému firmy

but.committeedoc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Marie Jakubcová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programEkonomika a managementcs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorNeuwirth, Bernardcs
dc.contributor.authorLebeda, Martincs
dc.contributor.refereeMalinka,, Kamilcs
dc.date.accessioned2021-11-12T11:13:01Z
dc.date.available2021-11-12T11:13:01Z
dc.date.created2011cs
dc.description.abstractTato práce pojednává o modifikaci řešení projektu Medimed, který přestal vyhovovat požadavkům na něj kladených. V první části práce jsou vymezeny hlavní cíle, dílčí cíle a metody k jejich dosažení. V druhé části je zpracována teorie, která je potřebná pro pochopení dané problematiky. V praktické části, která navazuje na teorii je vyhotovena analýza současného stavu SWOT a modifikovanou HOS-8 analýzou, jejichž výsledky jsou následně analyzovány. V další části jsou prezentovány vlastní návrhy řešení. V závěru jsou shrnuty veškeré návrhy řešení a poznatky, kterých bylo touto prací dosaženo.cs
dc.description.abstractThis work deals with the modifications of project MeDiMed, which ceased to meet the requirements it imposed. In the first part the main objectives, targets and methods to achieve them are defined. The second part deals with the theory that is needed to understand the issue. In the practical part, which is based on the theory is prepared SWOT analysis and the modified HOS-8 analysis of the current state, whose results are then analyzed. The next section presents design of new solution. The conclusion summarizes all the proposed solutions and knowledge that have been achieved in this work.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationLEBEDA, M. Analýza a návrh změn informačního systému firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.cs
dc.identifier.other38182cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/71653
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGrantcs
dc.subjectstrukturální fondy EUcs
dc.subjectESFcs
dc.subjectFRVŠcs
dc.subjectvirtualizacecs
dc.subjectMicrosoft Windows Servercs
dc.subjectinformační systémcs
dc.subjectJoomla!cs
dc.subjectMicrosoft SharePointcs
dc.subjectdatabázecs
dc.subjectMySQLcs
dc.subjectMicrosoft SQL Servercs
dc.subjectNagioscs
dc.subjectMedimedcs
dc.subjectGranten
dc.subjectStructural Funds of EUen
dc.subjectESFen
dc.subjectFRVSen
dc.subjectVirtualisationen
dc.subjectMicrosoft Windows Serveren
dc.subjectInformation systemen
dc.subjectJoomla!en
dc.subjectMicrosoft SharePointen
dc.subjectDatabaseen
dc.subjectMySQLen
dc.subjectMicrosoft SQL Serveren
dc.subjectNagiosen
dc.subjectMedimeden
dc.titleAnalýza a návrh změn informačního systému firmycs
dc.title.alternativeAnalysis and Design of Information Systemen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2011-06-13cs
dcterms.modified2012-02-02-07:46:40cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid38182en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:13:01en
sync.item.modts2021.11.12 11:31:20en
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.96 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_38182.html
Size:
3.44 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_38182.html
Collections