Řízení nástroje robotické ruky operačního robota Da Vinci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo navrhnout pohon a vybrat vhodný mikrokontrolér pro řízení pohybů nástroje operačního robota Da Vinci. Dále navrhnout vývojový diagram programu pro mikrokontrolér pro řízení nástroje robotické ruky pomocí servomotorku, obvodové řešení řízení servomotorku mikrokontrolérem. Práce obsahuje také blokové schéma, vývojový diagram programu a návrh obvodového řešení.
The main objective of this thesis was to design the drive and select a microcontroller for motion control instruments operating Da Vinci robot. In addition to design flowchart for the microcontroller program to administer the robotic arm using servo-motor, steering servo-motor circuit solution microcontroller. The work also includes a block diagram, flowchart program and the draft circuitry.
Description
Citation
PIVOŇKA, V. Řízení nástroje robotické ruky operačního robota Da Vinci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Student neobhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO