Jízdní asistent pro osobní automobily

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Jízdní asistent je zařízení určené pro sportovní vozidla, která neoplývají dostatečným počtem ukazatelů stavu jednotlivých částí pohonného ústrojí. Jedná se především o tlaky, teploty, napětí a další veličiny. Výpis stavových hodnot probíhá na grafický displej ve formě dvou ručičkových ukazatelů. Ovládání zařízení probíhá přes dotykovou fólii. Zařízení je dále vybaveno čtyřmi ultrazvukovými čidly, která jsou použita pro parkovací asistent a varování před vozidlem v mrtvém úhlu.
The drive assistant is a device designed for application in sportscars not provided with a sufficient amount of gauges showing the state of engine and drivetrain. These gauges usually show pressures, temperatures, voltage, and other quantities. The values are shown on a graphic display as two analog indicators. The states are selected using a touch panel. The device is equipped with four ultrasonic detectors, which are used for parking assist and warning against collision with a vehicle in blind angle.
Description
Citation
TRÝSKA, T. Jízdní asistent pro osobní automobily [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Stehlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Křivík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Student seznámil komisi s řešením své bakalářské práce a zodpověděl následující dotazy. Jaká je přesnost měření použitého ultrazvukového čidla? Do jaké míry jste využíval dynamiku převodníků, které tam máte? Co je to hodnota AD převodníku? Proč jste nevyužil plného rozsahu převodníku? Komise nemá relevantní data, která jsou potřebná k hodnocení práce. Práce je příliš stručná.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO