Vizuální navigace vozidla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práca pozostáva z rešerše známych riešení navigácie autonómne riadeného vozidla. V práci sú hlbšie popísané možnosti riadenia takéhoto vozidla, a využitie snímačov v autonómne riadených vozidlách. Z rôznych typov snímačov sú vybrané dva typy, ktoré sú najvhodnejšie pre vizuálnu navigáciu vozidla. V práci je 􀄇alej hlbšie popísaná funkcia a spôsob využitia týchto dvoch typov snímačov pri vizuálnej navigácii vozidla. Súčas􀄢ou práce je taktiež program, schopný získa􀄢 a uloži􀄢 dáta z vybraných snímačov.
The thesis consists of retrieval of known solutions of autonomous vehicle navigation. Thesis further describes options for controling autonomous vehicle, and using of sensors in autonomous vehicles. From different types of sensors are selected two types, that are most suitable for visual navigation of the vehicle. Thesis describes the function and way of using these two types of sensors in the visual navigation of the vehicle. The program for obtaining and saving data from selected sensors is also part of the thesis.
Description
Citation
JAŠŠO, K. Vizuální navigace vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda) prof. Ing. František Šolc, CSc. (místopředseda) Ing. Miloslav Čejka, CSc. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. (člen) prof. Ing. František Zezulka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Na základě předložené práce a obhajoby bylo konstatováno, že student nesplnil zadání v požadovaném rozsahu a neobhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO