Návrh marketingové strategie firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na návrh marketingové strategie společnosti Rely servis s.r.o., která se zabývá prodejem vozů značky Hyundai a nabídkou doprovodných služeb. V teoretické části jsou vymezeny důležité pojmy marketingu a marketingových strategií. Praktická část vychází z teoretické části, kdy na základě analýz je proveden návrh na zpracování nové marketingové strategie, která má za úkol zvýšit povědomí o existenci autosalonu a posílit tak jeho konkurenceschopnost, prodeje a image.
The thesis is focused on the proposal of marketing strategy in Rely Services Ltd., which sells Hyundai vehicles and offer additional services. In the theoretical part is to define important terms of marketing and marketing strategies. The practical part is based on the theoretical part, the analysis is based on the design of a processing new marketing strategy, which aims to raise awareness of the showroom and strengthen its competitiveness, sales and image.
Description
Citation
PASDIORA, D. Návrh marketingové strategie firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (předseda) Ing. Václav Mačát (místopředseda) PhDr. Emilie Franková, Ph.D. (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2013-06-14
Defence
Otázka: doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA - Podle čeho soudíte, že bylo dosaženo vyššího povědomí o existenci autosalonu? Kde máte srovnávací základnu? Dosáhnete navrženými opatřeními stanoveného cíle? Čeho se týkaly výstavy, na kterých jste prováděl výzkum? NEODPOVĚZENO Otázka: Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D. - Jak dosáhnete navýšení tržeb o 300 %? Kde jste prováděl uvedený výzkum? ODPOVĚZENO S VÝHRADAMI
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO