Měření a zpracování elektrogramů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem projektu bylo seznámit se s problematikou měření elektrogramů z živé tkáně. Dále bylo cílem prostudování měření elektrogramů optickou metodou a s ním spojené typy rušení. Hlavním cíle práce bylo následné odstranění těchto nežádoucích vlivů. Odstranění rušení bylo provedeno v programovém prostředí Matlab pomocí filtrace dolní propusti a vlnkovou transformací. V praktické části práce byla vytvořena aplikace v grafickém prostředí Matlabu (GUI).
The aim of the study was focused on problem of electrograms recording from alive tissue. Study of electrograms recording was extended with noise analysis and its elimination. Elimination of noise and disturption was made in program Matlab; lowpass filtration and wavelet transformation was used. Application for electrograms analysis was developed in latter part of this work.
Description
Citation
HANÁK, P. Měření a zpracování elektrogramů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínské a ekologické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Vlastimil Vondra (člen) prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-04
Defence
Student prezentoval výsledky své diplomové práce a komise byla seznámena s posudky. Studentovi bylo prokázáno doslovné převzetí některých pasáží z prací jiných autorů. Student odpověděl na otázky oponenta částečně. Otázku položil dr. Vondra: na vlastnosti použitého filtru, zkreslení filtru a zpětnou rekonstrukci signálu před filtrací. Doplnil otázku: Na základě čeho byla zvolena frekvence DP? Do diskuze se zapojil Ing. Vítek, otázkou: Na základě čeho byl zvolen práh pro vlnkovou transformaci. Student nezodpověděl položené otázky. Student neobhájil diplomovou práci.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO