Měření a zpracování elektrogramů

but.committeedoc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Vlastimil Vondra (člen) prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své diplomové práce a komise byla seznámena s posudky. Studentovi bylo prokázáno doslovné převzetí některých pasáží z prací jiných autorů. Student odpověděl na otázky oponenta částečně. Otázku položil dr. Vondra: na vlastnosti použitého filtru, zkreslení filtru a zpětnou rekonstrukci signálu před filtrací. Doplnil otázku: Na základě čeho byla zvolena frekvence DP? Do diskuze se zapojil Ing. Vítek, otázkou: Na základě čeho byl zvolen práh pro vlnkovou transformaci. Student nezodpověděl položené otázky. Student neobhájil diplomovou práci.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorJanoušek, Otocs
dc.contributor.authorHanák, Pavelcs
dc.contributor.refereeKolářová, Janacs
dc.date.accessioned2021-11-12T16:12:45Z
dc.date.available2021-11-12T16:12:45Z
dc.date.created2012cs
dc.description.abstractCílem projektu bylo seznámit se s problematikou měření elektrogramů z živé tkáně. Dále bylo cílem prostudování měření elektrogramů optickou metodou a s ním spojené typy rušení. Hlavním cíle práce bylo následné odstranění těchto nežádoucích vlivů. Odstranění rušení bylo provedeno v programovém prostředí Matlab pomocí filtrace dolní propusti a vlnkovou transformací. V praktické části práce byla vytvořena aplikace v grafickém prostředí Matlabu (GUI).cs
dc.description.abstractThe aim of the study was focused on problem of electrograms recording from alive tissue. Study of electrograms recording was extended with noise analysis and its elimination. Elimination of noise and disturption was made in program Matlab; lowpass filtration and wavelet transformation was used. Application for electrograms analysis was developed in latter part of this work.en
dc.description.markEcs
dc.identifier.citationHANÁK, P. Měření a zpracování elektrogramů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other49142cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/71171
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOptické měřenícs
dc.subjectLangendorffův modelcs
dc.subjectLEDcs
dc.subjectfotodiodacs
dc.subjectpohybový artefaktcs
dc.subjectakční napětícs
dc.subjectdolní propustcs
dc.subjectvlnková transformacecs
dc.subjectMatlab.cs
dc.subjectOptical measuringen
dc.subjectLangendorff modelen
dc.subjectLEDen
dc.subjectphotodiodeen
dc.subjectmotion artefacten
dc.subjectaction potentialen
dc.subjectlowpassen
dc.subjectwavelet transformen
dc.subjectMatlab.en
dc.titleMěření a zpracování elektrogramůcs
dc.title.alternativeElectrogram processing and analysisen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2012-06-04cs
dcterms.modified2013-06-14-10:16:23cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid49142en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:12:44en
sync.item.modts2021.11.12 15:53:30en
thesis.disciplineBiomedicínské a ekologické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.25 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_49142.html
Size:
8.82 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_49142.html
Collections