Studium sférické vady optické čočky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá teoretickým rozborem průchodu paprsků čočkami. Klade důraz na optické vady, zejména se zaměřuje na sférickou vadu čočky. Dále obsahuje sestavení měřicího pracoviště a postupu měření sférické aberace a hodnotí kvalitu různých čoček. Dále je vytvořen program pro simulaci sférické vady čočky.
This thesis deals with the theoretical analysis of rays passing through lenses. Emphasis on optical defects, particularly focusing on spherical aberration lenses. It also includes the preparation of a workplace and the measurement of spherical aberration and evaluate the quality of different lenses. Furthermore, a program for simulation of spherical aberration lens.
Description
Citation
FOJTÍK, T. Studium sférické vady optické čočky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (člen) Dipl. Ing. Dr. Techn. Michal Ries (člen) prof. Ing. Miloš Klíma, CSc. (člen) Ing. Jan Šístek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise. Student nebyl schopen dostatečně reagovat na dotazy komise.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO