Ústav urbanismu

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Item
  High Line: Realizační principy, udržitelnost a společenský kontext
  (Ústav územního rozvoje, 2017-05-22) Palacký, Jiří; Krištof, Michal; Kubínová, Šárka
  High Line je jedním z nejnavštěvovanějších veřejných prostorů na světě. Denně sem směřují tisíce lidí, aby si ověřili zážitek z přírodně koncipovaného parku, procházejícího napříč galerijní čtvrtí západního Manhattanu. V době, kdy ho architekti Ricardo Scofi dio a Matthew Johnson ze studia Diller Scofi dio + Renfro, ve spolupráci s Pietem Oudolfem a s Jamesem Cornerem (Field Operations) koncipovali, neexistovalo ještě velké množství obdobných příkladů. Sedm let po dokončení první fáze parku lze již hovořit o téměř šedesáti realizovaných projektech inspirovaných úspěchem High Line (Corner et al., 2015). O tom, jaké byly záměry autorů při rekonstrukci této jedinečné dopravní konstrukce a jaká byla úskalí designu celé realizace v kontextu její udržitelnosti, mnohé napoví rozhovor, který se uskutečnil s architekty Ricardem Scofi diem a Matthew Johnsonem 2. listopadu 2015 v newyorském studiu Diller Scofi dio + Renfro se sídlem v budově Starrett–Lehigh (v západní části Chelsea na 26. ulici). Rozhovor s autory architektonického řešení parku High Line, architekty Ricardem Scofi diem a Matthew Johnsonem, uzavírá sérii tří interview s tvůrci a plánovači veřejných prostorů a parků v New Yorku.
 • Item
  Sales d’exposicions modernes de mitjan de segle del Centre d’Exposicions de Brno i la seua renovació
  (Universitat Politcnica de Valncia, 2023-11-23) Štěpánková, Lenka
  Los pabellones Y, C y Z del Centro de Exposiciones de Brno, que datan de la postguerra, se consideran monumentos importantes de la arquitectura moderna de mediados de siglo en Checoslovaquia. No obstante, presentan una serie de deficiencias operativas debidas a la época de su construcción y a la misma naturaleza de la arquitectura de exposiciones destinada originalmente sólo a un uso estacional. La cuestión de su futura renovación y adaptación a Résumé : Les pavillons Y, C et Z du Centre d’expositions de Brno, datant de l’aprs-guerre, sont considérés des monuments importants de l’architecture moderne de milieu de sicle en Tchécoslovaquie. Néanmoins, ils présentent une série d’insuffisances opératives dues l’époque de leur construction et la propre nature de l’architecture d’expositions destinée l’origine seulement un usage saisonnier. La question de leur future rénovation et adaptation un funcionamiento más sostenible se debate en el contexto de su anterior desarrollo constructivo, teniendo en cuenta las peculiaridades del entorno legislativo de la República Checa y las especificidades de las operaciones de exposiciones y ferias comerciales.
 • Item
  Analysis of the Legislation on Spatial Planning and Spatial Planning Tools of Rural Settlements in Central Europe
  (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2022-11-01) Petr, Lukáš
  The paper analyses the legislation of central European countries on spatial planning and the main spatial planning tools. The research on legislation aims at spatial planning tools and their use in planning rural settlements and regions. There are three levels of spatial planning tools: national, regional and local, with different degrees of strategic and regulatory functions. The analysis of the existing legislative framework and the main spatial planning tools in Germany, Austria, Hungary, Poland and Slovakia, their verbal description and subsequent comparison with the Czech Republic gives an overview of spatial planning in Central Europe. This overview provides a basis for ongoing research on rural spatial planning.
 • Item
  Rural Landscaping and its Tools
  (Akademické nakladatelství CERM, 2022-06-01) Löw, Jiří; Wittmann, Maxmilian; Dohnal, Tomáš
  The book shows the possibilities of interventions in the landscape and the rules that these interventions should follow. The landscape is presented as a complex environment for people living in specific natural, economic and social conditions. The text focuses on the development of rural landscape in terms of its formation, types, planning, composition and historical development. The book reflects the belief that not a single author - a professional, a planner, but the users of the landscape are its true designers.
 • Item
  Should We Go Online? Decisions Made In the Midst of Pandemic
  (Czech Technical University in Prague, 2022-05-04) Štěpánková, Lenka
  The results of the research carried out as a set of interviews at the end of 2020. Research aimed to disclose decision making processes that occurred in several public institutions that during the pandemic organized or considered organizing online event.