Dynamická analýza koleje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá popisem soustavy vozidlo - kolej. Jsou popsány základní analytické modely koleje. Následně jsou vytvořeny modely metodou konečných prvků simulující průjezd nápravy vozidla. Cílem práce je sestavení modelu, který co nejpřesněji popisuje dynamické jevy v koleji. Výsledky modelu jsou porovnány s naměřenými daty v terénu. Dalším cílem práce je zjištění závislosti průřezových charakteristik na srovnaném ojetí kolejnice a následně na průhybu koleje.
The diploma thesis deals with descriptions of vehicle - track dynamic interface. There are described basic analytical models of railway track. The numerical models are created by using finite element methods with moving load simulated axle of rail vehicle. The aim of thesis is to create the model which most accurately describes the dynamic phenomena in the track. The results from models are compared with data obtained by measuring in the track. Next aim of thesis is to determine dependency of rail cross-sectional characteristics on equivalent rail head wear and then on rail deflection.
Description
Citation
MOJŽÍŠEK, D. Dynamická analýza koleje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-01-30
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO