Effect of Magnetic Nanoparticles on Tobacco BY-2 Cell Suspension Culture

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-01-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MDPI
Altmetrics
Abstract
Nanomaterials are structures whose exceptionality is based on their large surface, which is closely connected with reactivity and modification possibilities. Due to these properties nanomaterials are used in textile industry (antibacterial textiles with silver nanoparticles), electronics (high-resolution imaging, logical circuits on the molecular level) and medicine. Medicine represents one of the most important fields of application of nanomaterials
Nanomateriály jsou struktury, jejichž výjimečnost spočívá v jejich velké ploše, která úzce souvisí s reaktivitou a modifikační možnosti. Vzhledem k těmto vlastnostem se nanomateriály používají v textilním průmyslu (antibakteriální textilie s nanočásticemi stříbra), elektronice (vysoké rozlišení obrazu, logické obvody na molekulární úrovně) a lékařství. Medicína představuje jednu z nejdůležitějších oblastí použití nanomateriálů.
Description
Citation
International Journal of Environmental Research and Public Health. 2013, vol. 10, issue 1, p. 47-71.
http://www.mdpi.com/1660-4601/10/1/47
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Citace PRO