Sarcosine as a potential prostate cancer biomarker – A review

Abstract
Prostate cancer (CaP) is the most common type of tumour disease in men. Early diagnosis of cancer of the prostate is very important, because the sooner the cancer is detected, the better it is treated. According to that fact, there is great interest in the finding of new markers including amino acids, proteins or nucleic acids. Prostate specific antigen (PSA) is commonly used and is the most important biomarker of CaP. This marker can only be detected in blood and its sensitivity is approximately 80%. Moreover, early stages cannot be diagnosed using this protein. Currently, there does not exist a test for diagnosis of early stages of prostate cancer. This fact motivates us to find markers sensitive to the early stages of CaP, which are easily detected in body fluids including urine
Rakovina prostaty (CaP) je nejčastějším typem nádorového onemocnění u mužů. Včasná diagnóza rakoviny prostaty, je velmi důležitá, protože čím dříve je rakovina zjištěna, tím lépe se léčí. Podle této skutečnosti, je velký zájem o nalazení nových markerů, včetně aminokyselin, proteinů a nukleových kyselin. Prostatický specifický antigen (PSA) je běžně používaný a je nejdůležitější biomarker u karcinomu prostaty. Tato značka může být detekována v krvi a jeho citlivost je přibližně 80%. Kromě toho, se v počátečních fázích nediagnostikuje s použitím tohoto proteinu. V současné době neexistuje test pro diagnostiku počátečních stadií rakoviny prostaty. Tato skutečnost nás motivuje najít markery citlivé na počáteční stadia karcinomu prostaty, které jsou snadno zjistitelné v tělních tekutinách, včetně moči.
Description
Citation
International Journal of Molecular Sciences. 2013, vol. 14, issue 7, p. 13893-13908.
http://www.mdpi.com/1422-0067/14/7/13893
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO