The Role of Metallothionein in Oxidative Stress

Abstract
Volné radikály jsou chemické částice, které obsahují jeden nebo více nepárových elektronů, které mohou být součástí molekuly. Způsobují, že se molekula stává velmi reaktivní. Volné radikály jsou také známo, že hrají dvojí roli v biologických systémech, protože můžou být buď prospěšné nebo škodlivé pro živé systémy.
Free radicals are chemical particles containing one or more unpaired electrons, which may be part of the molecule. They cause the molecule to become highly reactive. The free radicals are also known to play a dual role in biological systems, as they can be either beneficial or harmful for living systems.
Description
Citation
International Journal of Molecular Sciences. 2013, vol. 14, issue 3, p. 6044-6066.
http://www.mdpi.com/1422-0067/14/3/6044
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO