Complexes of silver(I) ions and silver phosphate nanoparticles with hyaluronic acid and/or chitosan as promising antimicrobial agents for vascular grafts

Abstract
Polymers are currently widely used to replace a variety of natural materials with respect to their favourable physical and chemical properties, and due to their economic advantage. One of the most important branches of application of polymers is the production of different products for medical use. In this case, it is necessary to face a significant disadvantage of polymer products due to possible and very common colonization of the surface by various microorganisms that can pose a potential danger to the patient. One of the possible solutions is to prepare polymer with antibacterial/antimicrobial properties that is resistant to bacterial colonization. The aim of this study was to contribute to the development of antimicrobial polymeric material ideal for covering vascular implants with subsequent use in transplant surgery
Polymery jsou v současné době široce používány jako náhrada různých přírodních materiálů, s ohledem na jejich příznivé fyzikální a chemické vlastnosti, a vzhledem k jejich ekonomické výhodnosti. Jedním z nejdůležitějších oborů použití polymerů je výroba různých výrobků pro lékařské účely. V tomto případě je nutné čelit významné nevýhodě z polymerních materiálů z důvodu možné a velmi časté kolonizace povrchu různých mikroorganismů, které mohou představovat potenciální nebezpečí pro pacienta. Jedním z možných řešení je připravit polymer s antibakteriálními / antimikrobiální vlastnosti, který je odolný vůči bakteriální kolonizaci.Cílem této studie bylo přispět k rozvoji antimikrobiálního polymerního materiálu, který bude ideální pro pokrytí cévních implantátů s následným použitím u transplantací.
Description
Citation
International Journal of Molecular Sciences. 2013, vol. 14, issue 7, p. 13592-13614.
http://www.mdpi.com/1422-0067/14/7/13592
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Citace PRO