REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Bakalářská práce se zabývá revitalizací části Květné zahrady v Kroměříži. Řešení klade důraz především na funkční rozdělení a hierarchii zahrady vycházející z historických a prostorových vazeb zahrady. Projekt zkoumá změnu vstupu do Květné zahrady tak, aby lépe odpovídal jak historickým a kompozičním hodnotám, tak provozním vazbám. Předpolí je rozděleno na řadu hierarchicky provázaných prostorů s různou atraktivitou, navržených tak, aby doplňovaly funkci Květné zahrady. Návrhu dominuje výrazné návštěvnické centrum a vtažení poloveřejného prostoru dovnitř zahrady.
The subject of this work is revitalization of a part of Květná garden in Kroměříž. This solution is focused on functional division and hierarchy of spaces. The project was created with emphasis od historical context and composition of historical gardens. Project investigates possibilities of moving the entrance into the historical gardens, so that it would compliment the historical and compositional qualities of the gardens. The new entrance also suits the function of the garden better. The foreland is dividend into several hierarchically arranged spaces with various measure of attractiveness. All the spaces are designed to supplement the main area of the garden, not to dominate it. Basis of the design is dramatical visitor center and pulling of the half-public space into the organism of gardens.
Description
Citation
FERENC, K. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Jiří Oplatek (předseda) Ing. arch. Eva Eichlerová (člen) Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D. (člen) prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. (člen) Ing. Jaroslav Štikar (člen)
Date of acceptance
2009-05-25
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO