History, Progress and New Results in Synthetic Passive Element Design Employing CFTAs

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-03-31
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering
Altmetrics
Abstract
After the presentation of the Current Follower Transconductance Amplifier (CFTA) active element, it has found a numerous application possibilities while designing linear and non-linear analog function blocks. This paper gives a short review of the CFTA and mainly focuses on the synthetic floating and grounded passive element design, which can also be electronically controllable. Except the design of synthetic inductors, also possible realizations of floating and grounded capacitors and resistors are described, where the value of these passive elements can be adjusted by means of active elements' parameters. For the design of the corresponding circuit realizations, the Mason-Coates signal flow graph approach is used. The performance of some discussed synthetic elements is verified and evaluated by Spice simulations on simple analog frequency filters.
Po prezentaci aktivního prvku Current Follower Transconductance Amplifier (CFTA) tento našel své uplatnění při návrhu řady lineárních a nelineární analogových funkčních bloků. Tento článek poskytuje krátký přehled o CFTA a především se zaměřuje na návrh syntetických plovoucích a uzeměných pasivních prveků, které mohou být i elektronicky nastavitelné. Kromě návrhu syntetických induktorů jsou také uvedeny možné realizace plovoucího a uzemněnéhoi kapacitoru a rezistoru, kde hodnota těchto pasivních prvků lze nastavit pomocí parametrů aktivních prvků. Pro konstrukci odpovídajících obvodových realizací, je používán přístup Mason-Coates grafů signálových toků. Vlastnosti některých diskutovaných syntetických prvků je ověřena a vyhodnocena Spice simulacemi na jednoduchých analogových kmitočtových filtrů.
Description
Citation
International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems. 2015, vol. 4, issue 1, p. 15-26.
http://ijates.org/index.php/ijates/article/view/113
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Citace PRO