History, Progress and New Results in Synthetic Passive Element Design Employing CFTAs

dc.contributor.authorKoton, Jaroslavcs
dc.contributor.authorHerencsár, Norbertcs
dc.contributor.authorVenclovský, Martincs
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume4cs
dc.date.accessioned2019-04-03T03:54:44Z
dc.date.available2019-04-03T03:54:44Z
dc.date.issued2015-03-31cs
dc.description.abstractAfter the presentation of the Current Follower Transconductance Amplifier (CFTA) active element, it has found a numerous application possibilities while designing linear and non-linear analog function blocks. This paper gives a short review of the CFTA and mainly focuses on the synthetic floating and grounded passive element design, which can also be electronically controllable. Except the design of synthetic inductors, also possible realizations of floating and grounded capacitors and resistors are described, where the value of these passive elements can be adjusted by means of active elements' parameters. For the design of the corresponding circuit realizations, the Mason-Coates signal flow graph approach is used. The performance of some discussed synthetic elements is verified and evaluated by Spice simulations on simple analog frequency filters.en
dc.description.abstractPo prezentaci aktivního prvku Current Follower Transconductance Amplifier (CFTA) tento našel své uplatnění při návrhu řady lineárních a nelineární analogových funkčních bloků. Tento článek poskytuje krátký přehled o CFTA a především se zaměřuje na návrh syntetických plovoucích a uzeměných pasivních prveků, které mohou být i elektronicky nastavitelné. Kromě návrhu syntetických induktorů jsou také uvedeny možné realizace plovoucího a uzemněnéhoi kapacitoru a rezistoru, kde hodnota těchto pasivních prvků lze nastavit pomocí parametrů aktivních prvků. Pro konstrukci odpovídajících obvodových realizací, je používán přístup Mason-Coates grafů signálových toků. Vlastnosti některých diskutovaných syntetických prvků je ověřena a vyhodnocena Spice simulacemi na jednoduchých analogových kmitočtových filtrů.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent15-26cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.citationInternational Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems. 2015, vol. 4, issue 1, p. 15-26.en
dc.identifier.doi10.11601/ijates.v4i1.113cs
dc.identifier.issn1805-5443cs
dc.identifier.other113977cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69301
dc.language.isoencs
dc.publisherInternational Society for Science and Engineeringcs
dc.relation.ispartofInternational Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systemscs
dc.relation.urihttp://ijates.org/index.php/ijates/article/view/113cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unportedcs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1805-5443/cs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cs
dc.subjectCFTAen
dc.subjectsynthetic inductoren
dc.subjectsynthetic capacitoren
dc.subjectsynthetic resistoren
dc.subjectfrequency filteren
dc.subjectsignal processingen
dc.subjectČFTA
dc.subjectsyntetický induktor
dc.subjectsyntetický kapacitor
dc.subjectsyntetický rezistor
dc.subjectkmitočtový filtr
dc.subjectzpracování signálů
dc.titleHistory, Progress and New Results in Synthetic Passive Element Design Employing CFTAsen
dc.title.alternativeHistorie, vývoj a nové výsledky v návrhu syntetických pasivních prvků využívající CFTAscs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
sync.item.dbidVAV-113977en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.04.01 11:00:10en
sync.item.modts2020.04.01 06:06:33en
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
1134331PB.pdf
Size:
3 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
1134331PB.pdf