An Additional Approach to Model Current Followers and Amplifiers with Electronically Controllable Parameters from Commercially Available ICs

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-11-22
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Versita
Altmetrics
Abstract
Several behavioral models of current active elements for experimental purposes are introduced in this paper. These models are based on commercially available devices. They are suitable for experimental tests of current- and mixed-mode filters, oscillators and other circuits (employing current-mode active elements) frequently used in analog signal processing without necessity of on-chip fabrication of proper active element. Several methods of electronic control of intrinsic resistance in proposed behavioral models are discussed. All predictions and theoretical assumptions are supported by simulations and experiments. This contribution helps to find cheaper and more effective way to preliminary laboratory tests without expensive on-chip fabrication of special active elements.
V článku je představeno několik behaviorálních modelů proudových aktivních prvků vhodných pro experimentální účely. Tyto modely jsou založeny na komerčně dostupných aktivních součástkách a jsou vhodné pro experimentální testy proudových a smíšených filtrů, oscilátorů a dalších obvodů využívajících proudové aktivní prvky frekventovaně používané v analogovém zpracování signálů bez nutnosti realizace na čipu. V příspěvku je diskutováno několik metod elektronického řízení odporu proudového vstupu v navržených behaviorálních modelech. Veškeré předpoklady a teorie jsou podpořeny simulacemi a laboratorními experimenty. Tento příspěvek má napomoci nalézt levnější a efektivnější cestu k předběžným laboratorním testům bez drahé výroby speciálních aktivních prvků na čipu.
Description
Citation
Measurement Science Review. 2012, vol. 12, issue 6, p. 255-265.
https://www.degruyter.com/view/j/msr.2012.12.issue-6/v10048-012-0035-4/v10048-012-0035-4.xml
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Citace PRO