REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Návrh se snaží reagovat na formální uspořádání a geometrickou koncepci Květné zahrady. Současně chce zachovat význam a funkci jejího stávajícího vstupního objektu, který je důležitým reprezentativním prvkem. Řešení vychází z kontextu okolí i jeho historické podoby, snaží se ho ctít a doplňovat, ale nikoli přehlušit. Předložený projekt se zabývá rekonstrukcí a novým funkčním využitím stávajících budov, architektonickým řešením zadaných částí historických zahrad a návrhem nových objektů.
My projekt is trying to notice the formal and geometric philosophy of the Floral garden. Together wants to keep the significancy and function of its current entry object, which is an important and presentable element. The solution comes from the context of surroundings and its history in en effort to honour and support these conditions. Project is focused on a restoration and new functional use of current historical buildings, architectonic solution of parts of histirocal gardens and design new objects.
Description
Citation
SITAŘOVÁ, D. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Viktor Rudiš (předseda) doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, CSc. (člen) doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Marek Štěpán (člen)
Date of acceptance
2009-05-25
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO