Návrh internetovej stránky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa venuje popisu princípov a pravidiel správneho návrhu webových stránok s ohladom na užívatelskú prístupnosť a použitelnosť. Tieto princípy a pravidlá sú použité pri vytvorení internetovej stránky pre cestovnú kanceláriu TV Tours. Stránka je realizovaná pomocou XHTML, PHP a CSS. Databáza je umiestnená na webovom serveri APACHE. Ako databázový systém je použitý MySQL.
My bachelor’s thesis concerns with describing of principles and rules of correct design of web sites in view of user’s accessibility and usability. These principles and rules are used in creating of a web site for the travel agency TV Tours. The web site is created by means of XHML, PHP and CSS. MySQL is used as a database server. The database is located on the web server APACHE.
Description
Citation
KOVÁČOVÁ, Z. Návrh internetovej stránky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Jan Solař, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Štepník (člen)
Date of acceptance
2008-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO