Autonomní pozicionér řízený mikrokontrolérem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá rozborem a návrhem autonomního natáčecího zařízení s vysokou přesností pro hvězdářský dalekohled či jiný prvek. I když na trhu již obdobná zařízení jsou, nejsou však většinou z finančního hlediska dostupná širší veřejnosti. Užití tohoto zařízení je hlavně v astronomii, radioamatérském vysílání, robotice či k optimálnímu natáčení solárních panelů. V tomto dokumentu je rozebrána problematika konstrukce, podmínky pro získání vhodných výsledků a zvolena optimální volba zapojení. Dále jsou zde uvedena kompletní schémata zapojení, desky plošných spojů, fotografie zařízení a uvedení do problematiky oživení a ovládání zařízení.
The project is focused on an analysis and design of an autonomous positioning system with high precision for an astronomical telescope or another device. Although, there are already such devices in the market, so they are too expensive for common people. These systems are used in the astronomy, radio-amateur communication and robotics or for optimum positioning of the solar panel. In this paper, requirements on construction of system working in wide range of conditions, electronic subsystems, control algorithms, and calibration method are analyzed. There are also complete circuit diagrams and printed circuit boards, also the built-up parts of the positioner are presented.
Description
Citation
BORDOVSKÝ, T. Autonomní pozicionér řízený mikrokontrolérem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Martin Slanina, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Pavel Horský (člen) Ing. Jan Šístek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO