Návrh implementace entity "Zákazník" v informačním systému MS Dynamics CRM 2015 pro zvolenou společnost

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Hlavnou úlohou tejto bakalárskej práce je logický návrh funkcionality nového produktu Poistenie v programe MS Dynamics CRM 2015 podľa požiadaviek zadávateľa a návrh implementácie ako atribútu do entity Zákazník. Pojem Poistenie v tomto prípade rozumieme ako doplnkový produkt k stávajúcim službám zadávateľa, ktorý má istú dobu trvania, je fakturovaný v určitých intervaloch a hlavne je priradený ku konkrétnemu zákazníkovi ako k hlavnej entite.
The main goal of this Bachelors Thesis is a design of new product Insurance in MS Dynamics CRM 2015 software according to the functional requirements provided by Client and design of implementation as an attribute to entity Customer. The term Insurance is meant as complementary product to existing Clients services, which has set duration, is invoiced periodically, and is always attached to specific customer, the main entity.
Description
Citation
PÍSEČNÝ, P. Návrh implementace entity "Zákazník" v informačním systému MS Dynamics CRM 2015 pro zvolenou společnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) Ing. Rostislav Tesař (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen) Mgr. Milan Křápek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-21
Defence
Otázky oponenta - odpovězeno. Ing. Klčová - Jaké výhody získá Slovenská pošta po implementaci MS Dynamics CRM? - odpovězeno. Ing. Tesař - Specifikujte inovační proces v analyzované společnosti (invence, inovace, imitace). - odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO