Návrh rozvoje systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a rozvoj systému odměňování dané stavební společnosti, tak aby se zvýšila spokojenost pracovníků společnosti. Porovnává teoretické poznatky s těmi praktickými. Obsahuje také návrh na zlepšení systému odměňování pracovníků a celkové ekonomické zhodnocení navrhovaných změn.
The bachelor’s thesis focuses on analysis and development of the system of remuneration of the construction company to rise employee satisfaction of the company. It compares theoretical findings with practical findings. It also includes proposal for improvement of the systém of remuneration of the employees and economic evaluation of proposal changes.
Description
Citation
JADLOVCOVÁ, H. Návrh rozvoje systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. – Dotaz na uvedené metody a jejich rozsahu, počtu a opodstatněnosti- zodpovězeno Mgr. Helena Musilová – Proč navrhujete právě 3 dny navíc a 1 den „sick day“ - zodpovězeno Ing. Josef Novotný, Ph.D. – Myslíte si, že průměrná mzda je dostačující? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO