Konstrukce asistenčního robota

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh rámu a zvedacího mechanismu asistenčního robota „Boba“. Součástí práce je návrh variant mechanismů, převodů a celkové konstrukce, kontrola finálního řešení a realizace prototypu. Konstrukce rámu je navrhnuta z kompaktního a zároveň lehkého materiálu hliníku. Podvozek je tříkolové konstrukce schopný překonávat vysoké prahy díky velkým kolům. Pro pohon kol byl vybrán DC motor se jmenovitými otáčkami 500 ot./min, pro dosažení požadované rychlosti 1,5 m/s, a kroutícím momentem 600 Nmm, který je umístěny uvnitř nezávislé poháněných předních kol. Pro řešení zvedacího mechanismu byl zvolen pohybový šroub s trapézovým závitem s označením Tr 10x3 vyrobený dle normy DIN 103 z materiálu C15. Součástí práce byla výroba prototypu pro odzkoušení všech navrhnutých mechanismů a převodů s ohledem na vstupní náklady.
The aim of the Bachelor thesis is design of frame and lifting mechanism of assist robot called „Bob“. The thesis consist of several construction design of mechanism and gears, final solution control and creating of prototype. For the materiál of frame construction was chosen the aluminium because of its hardness and weight. The chassis of robot is 3-wheeled construction unable passing through threshold. The motor for robot drive was chosen DC motor with 500 rpm and torque 600 Nmm, which is placed inside of front wheels. For the lifting mechanism was chosen the motion screw with trapezoidal screw-thread Tr 10x3 made by DIN 103 from C15 steel. Another part of the thesis was create of the prototype for testing whole mechanisms and gears.
Description
Citation
NOVOTNÝ, O. Konstrukce asistenčního robota [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jakub Roupec, Ph.D. (člen) Ing. David Košťál, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-15
Defence
Návrh obsahuje závažné konstrukční chyby a výkresy neodpovídají standardům. Dílčí cíle nejsou splněny.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO