Využití nástrojů interního marketingu pro zvýšení spokojenosti zaměstnanců

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku uplatnění interního marketingu v podnikové praxi konkrétní společnosti, a to v oblasti zvýšení spokojenosti zaměstnanců. Důležitým prvkem je analýza současného stavu firemního prostředí a výzkum spokojenosti zaměstnanců, který je klíčovým východiskem. Součástí práce jsou návrhy.
This diploma thesis focuses on the use of internal marketing in the corporate practice of particular companies in the area of increasing the satisfaction of employees. An important element is the analysis of the current state of the corporate environment and employee satisfaction research, which is a key starting point. Part of the thesis is the proposals.
Description
Citation
URBÁNKOVÁ, S. Využití nástrojů interního marketingu pro zvýšení spokojenosti zaměstnanců [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2017-06-09
Defence
Otázky vedoucího práce: Nebyly položeny Otázky oponenta práce: Zodpovězeno Další otázky: Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA: Kdo sestavoval dotazník? Zodpovězeno když chcete dosáhnout stabilizace zaměstnanců, jaké jsou náklady pokud Vám zaměstnanci odcházejí? Zodpovězeno doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.: Jsou výsledky dotazníkového šetření stratifikovány? Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO