Svarky v technické dokumentaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předložená bakalářská práce se zaměřuje na současný stav poznání v oblasti tvorby technické dokumentace svarků. Popisuje jednotlivé způsoby svařování společně se základními typy značení a nejdůležitějšími pravidly, která je nutné dodržovat při vytváření výkresů či modelů.
Submitted bachelor's thesis is aimed at the present state of recognition in the field of weld's technical documentation. It describes individual types of welding together with basic types of marking and most important rules, which are necessary to observe during the creation of drawings or models.
Description
Citation
ČERNOŠEK, J. Svarky v technické dokumentaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Šperka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Roupec, Ph.D. (člen) Ing. David Nečas, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-14
Defence
Nebyl splněn hlavní cíl práce - zpracování současného stavu poznání v oblasti tvorby technické dokumentace a syntéza poznatků. Práce neobsahuje vlastní přínos autora. Výkresová dokumentace obsahuje závažné chyby s ohledem na současné používané normy.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO