Rizika dropshippingového a B2C prodeje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce s názvem Rizika dropshipppingového a B2C prodeje se zabývá analýzou a zhodnocením rizik v procesu vyřizování objednávek internetového obchodu Zahradavpohode.cz. Tento podnikatelský subjekt v tomto procesu využívá dva obchodní modely – dropshipping a B2C prodej. Teoretická část slouží ke získání informací o dané problematice. V části analytické jsou poté použity tyto poznatky pro analýzu současného stavu, procesů a identifikaci a zhodnocení rizik. Návrhová část vyvozuje závěry z analýz, navrhuje a hledá možné využití obchodních modelů společnosti vzhledem k financím a rizikům.
The diploma thesis titled Risk of dropshipping and B2C sale deals with the analysis and evaluation risks in proces of executing an order at e-shop Zahradavpohode.cz. This businnes subject in this proces uses two business models – dropshipping and B2C sale. The theoretical part is serving to gain information about problmatics. In the analytical part this knowledge is used for analysis of currnet staus, proces, identification and evaluation risks. The design part is making conclusions from the analyzes, proposing and looking fot a available use of company businness models view finances and risks.
Description
Citation
CHUPÍK, R. Rizika dropshippingového a B2C prodeje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik firem a institucí
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-06-26
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Rizika dropshippingového a B2C prodeje. Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO