2017

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 133
 • Item
  Návrh postupu stanovení jednotkové ceny vyprošťovacích prací po nehodě u vybrané speciální techniky při odstranění překážky provozu na dálnici.
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Lebeda, Ondřej; Libertín, Josef; Bradáč, Albert
  Abstrakt Tato diplomová práce je dílčí součástí celkového projektu na stanovení všeobecné metodiky výpočtu nákladů na vyproštění nákladního automobilu. Zabývá se legislativou související s vyproštěním nákladních vozidel, analýzou nákladů a vyčíslení nákladů v důsledku odtahů u vybrané speciální techniky po nehodě. Práce je vodítkem pro znalce z ústavu soudního inženýrství, kteří na základě podkladů mohou snadněji stanovit postup a jednotkovou cenu vyprošťovacích prací po nehodě. Poté se zrychlí určování této ceny např. při soudních jednání a vyplacení zisků odtahovým firmám.
 • Item
  Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Bačík, Tomáš; Koch, Miloš; Krausová, Martina
  Diplomová práca obsahuje definície základných pojmov spojených s problematikou informačných systémov. Práca obsahuje analýzu súčasného stavu informačného systému a posudzuje jeho efektívnosť. Výstupmi analýz je súbor riešení, ktorý eliminuje rizika a zefektívňuje celý informačný systém.
 • Item
  Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Vala, Lukáš; Dostál, Petr; Mendel, Jan
  Diplomová práce se zabývá hodnocením dodavatelů hnojiv pomocí modelů fuzzy logiky. Hlavní část práce tvoří návrhy na řešení hodnocení dodavatelů společnosti. Rozhodovací modely jsou tvořeny v programech Microsoft Excel a Matlab. Další část práce se zabývá rozborem a porovnáním výsledků z obou programů.
 • Item
  Rizikovost online marketingové komunikace značky Engine Tables
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Pokorný, Marek; Chlebovský, Vít; Plachký, Leoš
  Cílem diplomové práce je zjistit, analyzovat a zhodnotit všechny možná rizika online marketingové komunikace značky Engine Table. V teoretické části se zabývám základními pojmy marketingu a metodami práce. Analytická část se zaměřuje na seznámení se značkou, marketingovou problematikou, PEST analýzou, analýzou trhu a konkurencí. Dále se v této části budu snažit analyzovat všechny možná rizika, která mohou vzniknou v prostředí online marketingové komunikace. V poslední části jsou následně hodnocena jednotlivá řešení, jejich efektivita, finanční náročnost, celkový přínos navrhovaných řešení, veškerá možná rizika a řešení jak jim je možné předejít.
 • Item
  Návratnost investic do developerského projektu s ohledem na měnící se kvalitu lokality
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Holpuch, Michal; Martincová, Jana Victoria; MRICS, Otakar Langer,
  Tato práce pojednává o vlivu změn okolí developerského projektu na jeho návratnost. Děje se tak formou stanovení hlavních oblastí změn okolí. Ty jsou určeny na základě průzkumu možností urbánního vývoje, developerského procesu a metod jeho hodnocení. Z nich jsou posléze sestaveny možné scénáře, určena jejich předvídatelnost, stanoveny aspekty, které je mohou ovlivnit a fáze procesu, kdy k nim může dojít. Tyto scénáře jsou nakonec ověřeny na konkrétních projektech.