Metody anti-windup při řízení lineárních dynamických systémů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je studovat windup jev a metody jeho potlačení. Představenými metodami jsou clamping, back-calculation, řízení s vnitřním modelem soustavy a návrh pomocí LMI. Pro poslední dvě zmíněné metody byla vytvořena aplikace pro Matlab. Tyto metody byly následně otestovány na vybraných soustavách pomocí simulace Matlab Simulink. Následně byly zhodnoceny s ohledem na výpočetní náročnost, překmit, dobu ustálení a hodnotu ITAE kritéria.
The aim of this bachelor thesis is to study windup effect and methods of its compensation. Introduced methods are clamping, back-calculation, internal model control (IMC) and design based on solution of linear matrix inequalities (LMI). The Matlab tool was created for the last two methods. All mentioned methods were then tested on chosen systems by simulaton in Matlab Simulink. After that results of simulation were evaluated with respect to computational time, overshoot, settling time and ITAE criterion.
Description
Citation
KOZUBÍK, M. Metody anti-windup při řízení lineárních dynamických systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
Prof. Ing. Roman Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Jura, CSc. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Student obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO