Simulace průrazů kompozitních panelů

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zaměřuje na modelování a simulaci rázových zkoušek kompozitních panelů. Simulace a výpočty jsou prováděny pomocí metody konečných prvků v programech MSC Patran a Dytran. První část práce tvoří rozbor vlastností kompozitních panelů při rázových zkouškách a dalších případech rázů do kompozitních materiálů. Dále jsou v práci popsány použité modely a výsledky z programu Dytran. Tyto výsledky jsou porovnány s experimentálními daty ze skutečných rázových zkoušek panelů. Část práce je věnována průrazům panelů se skladbou, u které se předpokládá, že bude použita na výrobu kompozitového vzduchovodu pro letoun Aero L-39NG.
This master thesis focuses on modelling and simulation of impact tests of composite panels. Simulations and analysis were made by using Finite Element Method in software MSC Patran and Dytran. The first part of the thesis deals with describing the properties of composite panels during impact testing and other cases of impacts on composite structures. Next part deals with the used models and results from Dytran. These results are compared with experimental data from real low-velocity impact tests. Part of the thesis is devoted to impact on panels with the stacking sequences which is supposed to be used for design of air duct for airplane Aero L-39NG.
Description
Citation
ODEHNAL, O. Simulace průrazů kompozitních panelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba letadel
Comittee
prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc. (člen) doc. Ing. Luboš Janko, CSc. (člen) doc. Ing. Josef Klement, CSc. (člen) Ing. Miroslav Pešák (člen) Ing. Václav Zajíc (člen)
Date of acceptance
2017-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO