Zpřítomnění

Abstract
Svou závěrečnou prací, zakončující mé čtyřleté studium, bych ráda zúročila veškeré vědomosti a zkušenosti, které jsem v oblasti těla (a tělesnosti) při svém studiu nabyla. Ateliér sochařství 2 (nefigurativní sochařství) prof. Jana Ambrůze, který se dle mého názoru snaží ve studentech vyvolat touhu po vlastní cestě, za kterou pak zcela odlišně míříme, mi byl velkou vnitřní svobodou. S dílem Adrieny Šimotové, jejíž tvorbu jsem pak v souvislosti s vlastním životem začala hlouběji zkoumat, až jsem se dostala na samou její podstatu. k podstatě ženy, mne pak blíže seznámil její blízký známý a asistent ateliéru doc. Pavel Korbička, který mne ke jejímu studiu od počátku mého studia vybízel. Jelikož naše životy nemohu srovnávat, po lidské stránce, a s tím souvisejícím výtvarným vyjádřením, mě tato žena, jakousi niterností, jako pojednává vlastní život silně zasáhla. V této závěrečné práci bych pak ráda uplatnila nejen vědomosti, ale především pocit ze sebe samé.
I aim to conclude my four-year study with the following thesis, which puts at work all the knowledge and experience that I have accumulated during my study of body art. Professor Jan Ambruz, who oversees Sculpture Studio 2, inspires a unique feeling of passion in his students, a feeling which every one of them utilizes in his or her own way. His studio provided me with a great deal of artistic freedom. I became inspired by Andrea Simotova’s work through my own personal experience. It was also doc. Pavel Korbicka who – as her close friend and colleague – acquainted me with her work and personality, while inspiring me to do in-depth research. As I studied her work, I discovered that the core of her artistic production lies in the exploration of femininity. I may scarcely compare my life to hers; however, the woman and her artistic production have touched me on a deeply personal level – especially through the measure of intimacy that she employs while exploring her own life. In my thesis, I would like to employ both my knowledge of the body and my feelings towards myself.
Description
Citation
ŠMERDOVÁ, M. Zpřítomnění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
prof. akad. soch. Jan Ambrůz (předseda) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) akad. soch. Zdeněk Zdařil (člen) Ing. arch. Jakub Novák (člen) Mgr. et MgA. Barbora Lungová (člen) PhDr. Pavel Ondračka (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO